Message d'erreur

Deprecated function : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls dans menu_set_active_trail() (ligne 2405 dans /home/philippejadin/www/lecodes.be/drupal/includes/menu.inc).

DE REGIONALISATIE VAN DE HUURWET IN HET BRUSSELS GEWEST

De nieuwe ordonnantie in verband met de regionalisatie van de huurwet in Brussel werd gestemd door de regering en zal in werking treden in 2018. Deze ordonnantie is van toepassing op de verhuur van woningen met uitsluiting van de toeristische overnachtingen.  Het heeft betrekking op alle woningen behalve de woningen die beheerd worden door  openbare vastgoedmaatschappijen.

Deze ordonnantie wil innoverend zijn en stelt nieuwe huurovereenkomsten  voor zoals het co-huurschap en studentencontracten. Nieuwe labels worden gereglementeerd door de ordonnantie: intergenerationeel wonen en solidaire woningen.

Deze nieuwe versie van de ordonnantie brengt oplossingen aan voor praktische problemen bij huurovereenkomsten van korte termijn of bij overlijden van de huurder.

Wij betreuren ten zeerste dat de omkadering van de huurprijzen alleen indicatief wordt voorgesteld, zonder verplichting voor de eigenaars om het toe te passen  en waarbij daarenboven de kwaliteit van de woning niet in rekening gebracht wordt.

We kunnen hier niet alle elementen van de nieuwe ordonnantie weergeven. Wij verwijzen naar de nieuwe Brusselse wooncode voor meer informatie. Wij stellen voor om enkele aspecten  te overlopen.

De huurovereenkomst van korte duur.

We stellen vast dat de beperkingen op de verlengingen van dit type huurovereenkomst wordt afgeschaft. De geanticipeerde beëindiging van de huurovereenkomst geldt voor de twee partijen (verhuurder en huurder) zonder reden en op ieder moment met een vooropzeg van 3 maanden en een opzegvergoeding die overeenkomt met één maand huur.

De huurovereenkomst voor co-huurschap

Bestaat uit de huur van een woning door verschillende huurders met akkoord van de eigenaar. Minstens een medehuurder moet er zijn hoofdverblijfplaats hebben. De medehuurders tekenen de overeenkomst en een pakt van medehuurschap die het solidariteitscontract tussen de medehuurders formaliseert.

Het medehuurschapspakt  bepaalt de respectievelijke verplichtingen van de medehuurderds en bevat op z’n minst de verdeelsleutel van de huurprijs, de huurgarantie, de lasten, onderhoudskosten, de verdeling van de schadervergoedingen en de gevolgen hiervan op de huurgarantie,…

Wat betreft de registratie van het huurcontract, is zij onderworpen zoals een gewoon huurcontract. Voor het pakt is er niets in de ordonnantie die dat preciseert, maar het zou goed zijn voor een betere bescherming van de verschillende partijen.

Als er voor welke reden dan ook, een huurder beslist om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen , is hij verplicht om solidair te blijven met de groep gedurende maximaal 6 maanden. Hij moet een vooropzeg van 2 maanden in acht nemen, een vervanger vinden of bewijzen dat hij de noodzakelijk zoektocht heeft gedaan.

Deze vervanger moet in staat zijn om de nodige bewijzen van solvabiliteit voorleggen die hem toelaten om zijn deel van de huur en de lasten te betalen. De groep kan ook de voorgestelde vervanger weigeren. Op het einde van de 6 maanden hoeft de medehuurder  niet meer solidair te zijn met de groep.

De verhuurder kan vroegtijdig de huurovereenkomst beëindigen als de helft van de medehuurders zijn opzeg geeft, hij moet hiervoor een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen.

We moeten er de aandacht op vestigen dat de reglementering van het mededhuurderschap dor de ordonnantie niet de erkenning garandeer voor de medehuurder  van het statuut van alleenstaande.

De studentenhuurovereenkomst

Deze huurovereenkomst wordt afgesloten door de verhuurder en één enkele student, in tegenstelling tot de overeenkomst voor medehuurderschap en dit voor de duur van 12 maanden is, behalve als dit vermeld wordt in een aparte clausule (en waarvan de duur noodzakelijk korter is). Dit contract wordt gesloten tussen deze twee partijen in het kader van het voltooien van de studies van een student zolang hij bewijzen kan aanbrengen (inschrijving in een instelling voor secundair of hoger onderwijs).

Het vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder is mogelijk na 3 maanden en mits een vooropzegtermijn van 2 maanden. De beëindiging van de huurovereenkomst  door de verhuurder is ook mogelijk voor de effectieve datum waarop de huurder intrekt. De student moet dan de verhuurder minsten één maand op voorhand verwittigen en mits een vooropzeg van 1 maand huurprijs.

De huurovereenkomst kan verlengd worden met 12 maanden, tot het einde van de studies en mits akkoord van de verhuurder.

Wil je meer informatie dan consulteer website
http://huisvesting.brussels/nl?set_language=nl

 

Thématique: 
Localisation: 
Type de document: